مدیر

تحلیل بوعلی

این نماد به خوبی به حمایت 3200 تومان واکنش نشان داد و توانست در نهایت از سقف قبلی خود پرقدرت عبور کند و رشد 18 درصدی را تجربه کند. تارگت...

کمتر از یک دقیقه