vakili

سیگنال ویژه ۱

  فولاد کاوه جنوب از انتهای اردیبهشت سال جاری در یک کانال صعودی با ساختار Double Combo قرار گرفته است. پس از اتمام موج (W)، سهم در ۳۸.۲ درصد فیبوناچی...

کمتر از یک دقیقه

سمت و سوی قیمت خودرو

اخیرا وزیر صمت گفته است که به هر خودروساز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا این اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد. همچنین وی در اظهارنظر دیگری...

03:00