احراز هویت رایگان سجام در بانک صادرات

احراز هویت رایگان سجام در بانک صادرات

🔸حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات: 🔹این رونمایی را به فال نیک می گیرم. این همکاری نزدیک بازار پول و سرمایه است. 🔹احراز هویت در ۵۱ شعبه آغاز شد و حداقل در سطح شعب ممتاز بانک صادرات توسعه خواهد داشت…