ورود و ثبت نام

مدرس: سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 3 جلسه   مبلغ دوره: 500 هزار تومان   ثبت نام دوره

مدرس: سلمان یزدانی
تعداد جلسات: 3 جلسه
مبلغ دوره: 500 هزار تومان
ثبت نام دوره

دوره ی اختیار معامله

مدرس: حمیدرضا رضایی، سلمان یزدانی
تعداد جلسات: 5 جلسه
مبلغ دوره:b> 1000000> تومان
ثبت نام دوره

مدرس: سلمان یزدانی
تعداد جلسات: 6جلسه
مبلغ دوره: b>900> هزار تومان
ثبت نام دوره

مدرس: حمیدرضا رضایی، سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 19 جلسه   مبلغ دوره:3.800.000 تومان   ثبت نام دوره

صفر تا صد

مدرس: حمیدرضا رضایی، سلمان یزدانی
تعداد جلسات: 5
مبلغ دوره: 700 هزار تومان
ثبت نام دوره

صندوق های سرمایه گذاری

مدرس: سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 3   مبلغ دوره: 500000 هزار تومان   ثبت نام دوره

برگزار شده ها
مشاوره بورس تلفنی
چت آنلاین با کارشناس بورس
Send via WhatsApp