ورود و ثبت نام

مدرس: سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 3 جلسه   مبلغ دوره: 900 هزار تومان   ثبت نام دوره

مدرس: سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 3 جلسه   مبلغ دوره: 1.500.000 هزار تومان   ثبت نام دوره

دوره ی اختیار معامله

مدرس: حمیدرضا رضایی، سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 5 جلسه   مبلغ دوره:b> 2500000> تومان   ثبت نام دوره

مدرس: سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 6جلسه   مبلغ دوره: b>2200000> هزار تومان   ثبت نام دوره

مدرس: حمیدرضا رضایی، سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 19 جلسه   مبلغ دوره:5.800.000 تومان   ثبت نام دوره

صفر تا صد

مدرس: حمیدرضا رضایی، سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 5   مبلغ دوره: 1100 هزار تومان   ثبت نام دوره

صندوق های سرمایه گذاری

مدرس: سلمان یزدانی   تعداد جلسات: 3   مبلغ دوره: 500000 هزار تومان   ثبت نام دوره

برگزار شده ها
مشاوره بورس تلفنی
چت آنلاین با کارشناس بورس
Send via WhatsApp